Protokol pre bezpečnú prácu v rámci Konekty

13-05-2020

Protokol pre bezpečnú prácu v rámci Konekty

Protokol pre bezpečnú prácu v rámci Konekty

Ako zamestnávateľ máme zákonnú povinnosť starať sa o vytváranie bezpečného a zdravého pracovného prostredia pre našich zamestnancov. Prísne dodržiavame vládne smernice a ich rady pre úrad odolný voči koronaviru. Aby sme zaistili bezpečnosť všetkých, vypracovali sme „protokol bezpečnej práce“, v ktorom je zdravie našich zamestnancov na prvom mieste:

Na stiahnutie                   

Protokol o bezpečnej práci počas koronavírusu v rámci Konekta Group.