JEEJ! Konekta is Pay(ok)!

07-09-2019

JEEJ! Konekta is Pay(ok)!

De Stichting PayOK heeft als doel het toetsen van ondernemingen binnen de keten op het voldoen aan de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Omdat de (hoofd)opdrachtgever verantwoordelijk is voor de beloning in de hele keten geeft de toetsing door PayOK een goed inzicht in de risico’s die de hoofdopdrachtgever loopt. Door te eisen dat alle bedrijven in de keten PayOK gecertificeerd zijn, wordt het risico op claims in het kader van onjuiste betaling in de keten geminimaliseerd.

PayOK heeft als belangrijkste speerpunten:

  • Beperken aansprakelijkheid van (hoofd)opdrachtgevers voor alle in de WAS genoemde elementen zoals bijvoorbeeld betaling van het juiste loon
  • Voorkomen hoge boetes voor (hoofd)opdrachtgevers voor het werken in de keten van mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen
  • Beheer PayOK-norm
  • Beheer van een openbaar register van gecertificeerde en voor certificering aangemelde ondernemingen
  • Het periodiek laten uitvoeren van inspecties door inspectie-instellingen volgens een uniforme werkwijze
  • Bevorderen van certificatie van ondernemingen zodat zij zich in positieve zin kunnen onderscheiden van niet-gecertificeerde ondernemingen
  • Promoten gebruik van het PayOK-keurmerk door (hoofd)opdrachtgevers en andere bedrijven in de keten (1)

Onze medewerkers ontvangen het juiste loon!

Als uitlener willen wij natuurlijk laten zien dat wij voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden in de Wet Aanpak Schijnconstructies. Dit is niet alleen voor onszelf van belang maar ook voor onze opdrachtgevers! Wij kunnen u meedelen dat Konekta met vlag en wimpel is geslaagd voor de inspectie en dat wij met trots in het bezit zijn van het PayOK certificaat!

Bronnen:
(1) Payok, het was-proof keurmerk. Geraadpleegd op woensdag 24 april.